POSDRU / 189 / 2.1 / G / 156053

Descriere proiect:

Proiect POSDRU / 189 / 2.1 / G / 156053

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Opera
țional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1 - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Titlul proiectului - STUDENŢI ANCORAŢI ÎN REALITATE !
Beneficiar: Universitatea din Petroşani

Beneficiarii proiectului

150 de studenţi ai Facultăţilor de Mine şi Ştiinţe din Universitatea din Petroşani, de la următoarele specializări:

 • Finanțe și Bănci
 • Ingineria și Managementul Calității
 • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
 • Ingineria și Protecția Mediului în Industrie
 • Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Ingineria Valorificării Deșeurilor
 • Administrație Publică
 • Ingineria Securității în Industrie

Beneficii pentru cei 150 de studenţi cuprinşi în proiect:

 • Consilierea utilizând baterii de teste psihologice
 • Workshop-uri cu specialişti din domeniile de carieră alese
 • Sesiuni de dezvoltare de softskillsuri - comunicare eficientă, lucru în echipă şi pregatire CV precum şi simulare de interviuri de angajare
 • Orientare în carieră prin deplasări la Timişoara, pentru participarea la RIUF Timisoara şi Angajatori de Top, două dintre cele mai importante evenimente la care poate asista studentul aflat la început de carieră
 • Acordarea de diplome şi premii pentru absolvenţii stagiului de practică
 • Acordarea unei subvenţii de 500 RON/student/stagiu de practică şi pe baza unui clasament, se vor acorda diplome de excelenţă şi premii în cuantum de 500 lei/student cu stagiu finalizat, primilor 50 de studenţi

Parteneri

Obiectivele proiectului

Obiectiv general

Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru 150 de studenţi ai UPET, prin furnizarea unui pachet integrat de orientare, consiliere şi stagii de practică la potenţiali angajatori într-un interval de 6 luni, cu un cost total eligibil de 338484 lei. Proiectul vizează atât corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţi cu activitatea practică aferentă specializării, cât şi consilierea şi orientarea profesională a acestora prin deprinderea de abilităţi personale relevante pentru piaţa muncii şi oportunităţi sporite pentru participarea pe piaţa muncii.

Proiectul raspunde cerintelor din Documentul Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 revizuit in mai 2013, AP2, DMI2.1 aducandu-si aportul la realizarea indicatorilor de monitorizare si evaluare ai DMI, respectiv: Numarul de persoane asistate in tranziţia de la şcoala la viaţa activa (150); Numarul beneficiarilor serviciilor de consiliere in cariera (150); Numarul parteneriatelor incheiate pentru schimb de experienţa şi bune practici-tranziţia de la şcoala (15) si ponderea persoanelor asistate in tranziţia de la şcoala la viaţa activa care au obţinut un loc de munca sau au participat activ la cursuri ulterioare (10%). Proiectul dezvolta competente si abilitati necesare in vederea integrarii pe piata muncii pt 150 de studenti, contribuind la indeplinirea obiectivului general al POSDRU prin derularea de actiuni ce vizeaza dezvoltarea capitalului uman si corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu cerintele pietei muncii, prin crearea de proceduri si instrumente specifice, in vederea imbunatatirii accesului absolventilor in participarea viitoare a acestora pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.

Proiectul vine in intampinarea nevoii studentilor de a dobandi experienta de munca si de a beneficia de servicii de calitate de consiliere si orientare in cariera. In acest fel studentii isi completeaza activitatile practice din facultate, dobandind cunostinte specifice, invatand sa lucreze in echipa, imbunatatindu-si abilitatile de comunicare si se familiarizeaza cu rigorile si cerintele de lucru ale unui mediu profesionist. Proiectul actioneaza ca un liant intre mediul economic si cel academic. Acesta va reprezenta de asemenea o baza pentru dezvoltarea ulterioara de parteneriate. Astfel, pentru a avea sanse reale de a ocupa o pozitie in domeniul vizat, studentii trebuie sa fie competenti, acestia fiind responsabili de rezolvarea problemelor in ansamblu si la orice nivel. Prin corelarea cunostintelor teoretice cu aptitudinile practice dobandite prin intermediul participarii studentilor la stagiile de pregatire practica, proiectul urmareste dezvoltarea şi capacitatea studentilor de a folosi in rezolvarea problemelor urmatoarele categorii de competente: competente de comunicare şi relationare; competente psiho-sociale; competente de utilizare a tehnologiilor informationale; competente de conducere, coordonare si organizare; competente de evaluare; competente de gestionare si administrare a resurselor; competente care vizeaza dezvoltarea institutionala; competentele care vizeaza self-managementul.

In ceea ce priveste efectul pozitiv generat pe termen lung de proiect, putem concluziona ca proiectul contribuie decisiv la integrarea studentilor pe piata muncii, oferindu-le acestora toate elementele necesare (atu-uri in fata competitorilor de pe piata muncii) unei candidaturi si a unei cariere de succes.

Obiective specifice

OS1. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi dezvoltare personală pentru 150 de studenţi în vederea fundamentării deciziilor acestora în ceea ce priveşte parcursul profesional, precum şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

OS2. Consolidarea parteneriatelor între universitate, mediul de afaceri, asociaţii profesionale, societatea civilă şi practicanţi în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi îmbunătăţirii traseului în carieră pentru 150 de studenţi.

OS3. Formarea de competenţe practice şi aptitudini profesionale specifice, necesare pentru inserţia ulterioară pe piaţa muncii pentru 150 de studenţi, prin desfăşurarea efectivă a programelor de pregătire practică.

Regulamentul concursului cu premii pentru studenţii care s-au înscris în cadrul proiectului

Regulament de acordare a subvenţiilor şi premiilor

Evenimente

Angajatori de top din România din domeniul inginerie și economic

Prezentare conferință finală

Prezentare workshop - Cariere de succes - specialiști de top din Valea Jiului

Prezentare proiect POSDRU 156053 – Studenţi ancoraţi în realitate !

Prezentare proiect RIUF – Romanian International University Fair

Foto evenimente

Apariţii media

http://www.avantulliber.ro/2015/12/10/target-atins-proiectul-studenti-ancorati-in-realitate-la-final/
http://ziarulexclusiv.ro/2015/12/09/studenti-ancorati-in-realitate-la-universitatea-din-petrosani/
http://issuu.com/zvjro/docs/1835/1?e=1439654/31898391
http://gazetadedimineata.ro/economie/petrosani-un-nou-proiect-pe-fonduri-europene-castigat-de-universitate/
http://hunedoaraplus.ro/la-universitatea-petrosani-s-a-lansat-proiectul-studenti-ancorati-in-realitate/
http://www.zvj.ro/articole-35829-La+Universitatea+din+Petro++ani+s+a+lansat++Proiectul++bdquo+Studen++i+ancora++i+in+realitate+rdquo.html
http://www.avantulliber.ro/2015/07/08/tranzitie-pe-bani-europeni-de-la-studentie-la-viata-activa-pentru-150-de-studenti-de-la-petrosani/
http://issuu.com/zvjro/docs/1727/1?e=1439654/14046868

Anunţuri