POSDRU / 187 / 1.5 / S / 155631

Descriere proiect:

Proiect POSDRU/187/1.5/S/155631

Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București
Partener 1: Universitatea din Petroșani
Partener 2: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile și Pielărie

Obiectivul proiectului este dezvoltarea resursei umane înalt calificată, prin sprijinirea doctoranzilor pentru implicarea în cercetarea de excelenţă în domenii de vârf ale ştiinţei, prioritare la nivel european: sănătate, materiale, produse şi procese inovative.

Informații utile:

Anunturi Documente Acte dosar concurs

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București în parteneriat cu Universitatea din Petroșani și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile și Pielărie implementează în perioada 12.07.2015 – 31.12.2015 proiectul POSDRU 187/1.5/S/155631, cu titlul „Programe doctorale ȋn avangarda cercetării de excelenţă ȋn domenii prioritare: sănătate, materiale, produse şi procese inovative”, cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS-DRU), Axa Prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.5 – “Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”.

În cadrul acestui proiect, Universitatea din Petroșani în calitate de partener 1, organizează Concursul de selecţie a grupului ţintă pentru acordarea a 10 burse doctorale, în următoarele domenii prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: sănătate, materiale, produse şi procese inovative.