POSDRU / 187 / 1.5 / S / 155605

Descriere proiect:

Proiect POSDRU/187/1.5/S/155605
Obiectivul proiectului este dezvoltarea resursei umane înalt calificată, prin sprijinirea doctoranzilor pentru implicarea ȋn cercetarea de excelenţă în domenii de vârf ale ştiinţei, prioritare la nivel european: sănătate, materiale, produse şi procese inovative.

Beneficiar: Universitatea din Petroșani
Partener 1: Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București
Partener 2: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile și Pielărie

Informații utile:

Anunturi Documente Acte dosar concurs Hotarari

Evenimente

Universitatea din Petroşani, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – Bucureşti, implementează proiectul cu titlul:Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare”, începând cu data de 30.06.2015.

Proiectul are o durată de 6 luni şi este finanţat din Fondul Social European, în baza contractului de finanţare încheiat cu Organismul de Implementare Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resursei Umane – Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (OI POSDRU MECŞ).
Valoarea totală a proiectului este de 3.301.592,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.235.560,16 lei.

Grupul ţintă, format din 90 doctoranzi cu frecvenţă, înmatriculaţi în anul universitar 2014-2015 de studii universitare de doctorat, va beneficia de un cadru educaţional, instituţional şi financiar competitiv, care va asigura: creşterea implicării tinerilor doctoranzi în activităţi de cercetare cu caracter interdisciplinar; dezvoltarea abilităţilor manageriale ale cercetătorilor; creşterea gradului de adaptabilitate al tinerilor doctoranzi prin promovarea schimburilor de bune practici; creşterea gradului de atractivitate a carierei de cercetător etc.