POCU/320/6/21/COD 122773
”DINAMIC - optimizarea ofertelor de studii din învățamântul terțiar universitar și non-universitar tehnic în sprijinul angajabilitații persoanelor defavorizate”

DINAMIC - Înscriere studenți/masteranzi în grupul țintă

Dosarul de înscriere se poate depune la adresa:
Univestitatea din Petroșani, Str. Universității, nr.20, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică
Persoană de contact: PRAPORGESCU Gabriel - GabrielPraporgescu@upet.ro

Pentru înscrierea în grupul țintă, se va depune un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

Opis dosar de înscriere (Anexa 5 din Metodologia de recrutare și înregistrare GT studenți/masteranzi);
Fişă de înscriere la cursurile complementare (Anexa 1 din Metodologia de recrutare și înregistrare GT studenți/masteranzi);
Angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului (Anexa 2 din Metodologia de recrutare și înregistrare GT studenți/masteranzi);
Declareţie de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3 din Metodologia de recrutare și înregistrare GT studenți/masteranzi);
Declarație de evitare a dublei finanțări care atestă că nu a mai participat la un proiect finanțat din fonduri nerambursabile (Anexa 4 din Metodologia de recrutare și înregistrare GT studenți/masteranzi);
Formular de înregistrare a grupului țintă-completat corect și semnat (Anexa 8 din Metodologia de recrutare și înregistrare GT studenți/masteranzi);
Certificatul de naștere (copie conform cu originalul);  
Cartea de identitate (copie conform cu originalul);  
Certificatul de căsătorie, dacă este cazul (copie conform cu originalul);  
Adeverință de student.  

Dosarul de înscriere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să conțină toate documentele indicate mai sus;
 • documentele trebuie transmise pe o singură față – nu se acceptă documente față-verso;
 • documentele nu trebuie să fie capsate sau îndosariate în folii transparente;
 • toate documentele depuse se semnează în original, în colțul din dreapta jos, iar pe documentele depuse în copie se va menționa „conform cu originalul”, lângă semnătură.

Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza respectând Metodologia de recrutare și înregistrare GT studenți/masteranzi.

Se vor verifica dosarele de înscriere din perspectiva îndeplinirii condițiilor cu privire la eligibilitatea candidatului și eligibilitatea dosarului de înscriere.
Rezultatul procesului de evaluare a eligibilității candidaților este confirmat de procesul-verbal de verificare a dosarului de înscriere la cursurile complementare (Anexa 6 din Metodologia de recrutare și înregistrare GT studenți/masteranzi).
După verificarea dosarelor de înscriere se întocmește lista cursanților la cursurile complementare (Anexa 7 din Metodologia de recrutare și înregistrare GT studenți/masteranzi).

Solicitantul va respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004.

Anunţuri

Universitatea din Petroșani în parteneriat cu Universitatea din București, lansează proiectul POCU/320/6/21/COD 122773DINAMIC - optimizarea ofertelor de studii din învățamântul terțiar universitar și non-universitar tehnic în sprijinul angajabilitații persoanelor defavorizate. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează pe o perioadă de 30 de luni având o valoare totală de 5,652,394.98 lei. 

Apariții în presă:

INAINTE DE CONFERINTA:

 1. http://www.avantulliber.ro/2019/04/10/universitatea-petrosani-lanseaza-un-proiect-cu-fonduri-europene-pentru-tinerii-care-au-absolvit-liceul-dar-nu-au-diploma-de-bacalaureat/?fbclid=IwAR0zlsuMgXU67LB5a_G5Ci5ZWrRNs0dLS5D-A_7e2NTAAKG-NEYdcjV5XpY
 2. http://www.replicahd.ro/inedit-universitatea-din-petrosani-lanseaza-un-proiect-pentru-tinerii-fara-bacalaureat/
 3. https://www.youtube.com/watch?v=Vu01FlAF1wA apariție MONDO TV _ minutul 2:40
 4. http://ziarulexclusiv.ro/2019/04/10/universitatea-petrosani-lanseaza-un-proiect-cu-fonduri-europene-pentru-tinerii-care-au-absolvit-liceul-dar-nu-au-diploma-de-bacalaureat/
 5. http://www.zvj.ro/articole-51615-Universitatea+din+Petro++ani++nbsp+Nou+proiect+pentru+tineri+din+familii+defavorizate.html
 6. http://cronicavj.ro/wp/?p=86370&fbclid=IwAR1eUdnSYn2hZwgLW6RmNhYcK4Wv--hYM-NdyKMRZ5lA_7OflqKsb-vm2BU
 7. http://cronicavj.ro/wp/?p=86393
 8. https://www.svj.ro/2019/04/10/inedit-universitatea-din-petrosani-lanseaza-un-proiect-pentru-tinerii-fara-bacalaureat/?fbclid=IwAR21IORumbYse3MCfoaFN9-sLJwCLnBd3kmG7EejN_mq-tZ1yzVvpwMUzXM
 9. http://press-media.ro/universitatea-petrosani-proiect-pentru-tinerii-care-au-absolvit-liceul-dar-nu-au-diploma-de-bacalaureat/

DUPA CONFERINTA:

 1. http://www.avantulliber.ro/2019/04/15/un-proiect-european-pocu-accesat-de-universitatea-din-petrosani-sta-la-baza-infiintarii-noului-colegiu-pentru-invatamant-tetiar-non-universitar-citn-al-institutiei-academice-de-la-petrosani/
 2. http://ziarulexclusiv.ro/2019/04/14/un-proiect-european-pocu-accesat-de-universitatea-din-petrosani-sta-la-baza-infiintarii-noului-colegiu-pentru-invatamant-tetiar-non-universitar-citn-al-institutiei-academice-de-la-petrosani/
 3. http://www.zvj.ro/articole-51642-Universitatea+din+Petro++ani++nbsp+Conferin++a+de+lansare+a+proiectului++bdquo+DINAMIC+++optimizarea.html
 4. http://cronicavj.ro/wp/?p=86501
 5. https://www.svj.ro/2019/04/14/un-proiect-european-pocu-accesat-de-universitatea-din-petrosani-sta-la-baza-infiintarii-noului-colegiu-pentru-invatamant-tetiar-non-universitar-citn-al-institutiei-academice-de-la-petrosani/
 6. https://www.facebook.com/mondotvvaleajiului/videos/342802213009279/  apariție MONDO TV
 7. http://www.ziare.com/deva/stiri-actualitate/universitatea-din-petrosani-conferinta-de-lansare-a-proiectului-dinamic-optimizarea-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-tertiar-universitar-si-non-universitar-tehnic-in-sprijinul-angajabilitatii-persoanelor-defavorizate-7643923
 8. https://hunedoaraplus.ro/universitatea-din-petrosani-conferinta-de-lansare-a-proiectului-dinamic-optimizarea-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-tertiar-universitar-si-non-universitar-tehnic-in-sprijinul-an/


Obiectivul general al proiectului vizează, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI, creșterea participării la învățământul terțiar nonuniversitar, precum și a atractivității, diversificării și inovării programelor educaționale adresate studenților/masteranzilor, în strânsă legatură cu îmbunătățirea competențelor transversale ale cadrelor didactice din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. O.S.1. Dezvoltarea, autorizarea și pilotarea furnizării de programe nonuniversitare terțiare tehnice în vederea extinderii acestei forme de școlarizare adresate tinerilor care au finalizat studii liceale, dar nu au obținut diploma de bacalaureat;

2. O.S.2. Perfecționarea profesională a personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar prin participarea la programe postuniversitare de dezvoltare a competențelor didactice centrate pe conținut educațional inovator și resurse de învățare moderne și flexibile;

3. O.S.3. Dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri complementare inovative cu o componentă aplicativă adresate studenților din ciclul de studii de licență/master, cu scopul creșterii angajabilității absolvenților;

4. O.S.4. Elaborarea, diversificarea și operaționalizarea unor oferte educaționale de inovare socială în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământul superior acreditate prin dezvoltarea de parteneriate correlate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI în vederea creșterii angajabilității absolvenților și adaptabilității la cerințele pieței forței de muncă.

Grupul țintă este constituit din:

 • 40 de tineri care au finalizat învățământul preuniversitar liceal cu sau fără certificare (diploma de bacalaureat) și care vor urma cursurile programului de studii terțiar non-universitar tehnic dezvoltat și înființat în cadrul proiectului: ”Tehnician în transporturi auto interne și inetrnaționale”;

 • 50 de cadre didactice din Universitatea din Petroșani (10 dintre aceștia fiind implicați în activitățile didactice de la programul de studii aferent învățământului terțiar non universitar);

 • 300 de studenți (200 la Universitatea din Petroșani, 100 de la Universitatea din București, dintre care 60 aparțin grupurilor defavorizate). Aceștia vor participa la cel puțin un curs dintr-un total de 6 cursuri complementare elaborate de catre cele 50 de cadre didactice incluse în programul de perfecționare.

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.