Educația, o șansă pentru Valea Jiului! - POCU 122596

Informații generale, anunţuri

Materiale elaborate

Universitatea din Petroșani în parteneriat cu SIVECO România S.A., lansează proiectul POCU/320/6/21/122596, “Educația, o șansă pentru Valea Jiului!”.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează pe o perioadă de 30 de luni având o valoare totală de 4.125.166,55 lei.
Obiectivul general al proiectului este potențarea oportunităților de dezvoltare a societății la nivel local și regional prin intermediul unei oferte educaționale actualizate și diversificate, dezvoltată în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, împreună, să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic.
Grupul țintă este reprezentat de 50 de profesori angajați ai Universității din Petroșani din care 40 de cadre didactice aferente învățământului terțiar universitar și 10 cadre didactice aferente învățământului terțiar non-universitar tehnic, 300 de studenți înrolați la programele de studii de licență și master ale celor 3 facultăți din structura Universității din Petroșani și din 40 de tineri care au finalizat forma de învățământ secundar superior cu sau fără certificare (diploma de BAC) și care vor urma cursurile programului de studii terțiar non-universitar tehnic dezvoltat și înființat în cadrul proiectului.
În cadrul conferinței de lansare a proiectului, participă reprezentanți ai instituțiilor de învățământ pre universitar, cadre didactice universitare, studenți, elevi și reprezentanți ai mass media. Ne-au onorat prin prezență Inspectoratul Școlar Județean, Liceele și Colegiile Hermes, Carmen Sylva, Mihai Viteazu și Dimitrie Leonida.

Apariții presă conferință de deschidere

A3. Program integrat de dezvoltare a competentelor personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar

A4. Dezvoltarea și pilotarea a 6 cursuri (oferte educaționale) cu conținut inovator și componentă aplicativă, adresate studenților din ciclul de studii de licență/master

A5. Dezvoltarea, autorizarea și pilotarea furnizării unui program de studii (oferte educaționale) cu conținut inovator adresate cursanților din cadrul colegiilor universitare


A6. Sprijinirea participării studenților din anii terminali ai studiilor de licență sau masterat din categoriile defavorizate la învățământul terțiar universitar, respectiv a cursanților la învățământul terțiar non-universitar tehnic prin oferirea de pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.